Danh sách học sinh lớp 1 trúng tuyển trường tiểu học Lê Trọng Tấn năm học 2022-2023

Thứ bảy - 06/08/2022 10:41
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG     `  
TRƯỜNG TH LÊ TRỌNG TẤN        
_______________________      
               
             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A4
Năm học: 2022-2023
               
TT Họ và tên Giới tính Dân tộc (Giấy KS) Ngày sinh Nơi sinh Nơi ở hiện nay
Phường/ Xã/ Thị trấn Tổ/ Thôn
1 Tô Kim Khánh An Nữ Kinh 14/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
2 Trần Ngọc Bảo An Nữ Kinh 26/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
3 Lê Phương Anh Nữ Kinh 05/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
4 Lê Quang Anh Nam Kinh 28/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
5 Lê Thị Bảo Anh Nữ Kinh 08/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
6 Lê Tuấn Anh Nam Kinh 15/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
7 Lưu Phương Anh Nữ Kinh 03/08/2016 Tỉnh Hà Nam Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
8 Nguyễn Hoàng Bách Nam Kinh 31/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
9 Nguyễn Xuân Bách Nam Kinh 29/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
10 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 16/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
11 Đường Diệp Chi Nữ Hoa 08/11/2016 Tỉnh Bắc Giang Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
12 Lê Thị Quỳnh Chi Nữ Kinh 08/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
13 Đặng Hải Đăng Nam Kinh 22/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
14 Vũ Thùy Dương Nữ Kinh 26/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
15 Lê Khánh Duy Nam Kinh 16/04/2016 Tỉnh Thanh Hóa Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
16 Trần Đức Hùng Nam Kinh 18/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
17 Đặng Thái Hưng Nam Kinh 18/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
18 Lê Thu Huyền Nữ Kinh 16/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
19 Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 26/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
20 Nguyễn Bá Bảo Khánh Nam Kinh 14/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
21 Nguyễn Nam Khánh Nam Kinh 05/11/2016 Tỉnh Nam Định Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
22 Lê Minh Khôi Nam Kinh 28/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
23 Lê Thanh Lâm Nam Kinh 10/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
24 Nguyễn Tú Linh Nữ Kinh 24/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
25 Nguyễn Hà Mi Nữ Kinh 09/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
26 Lê Quang Minh Nam Kinh 26/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
27 Nguyễn Quang Minh Nam Kinh 22/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
28 Lê Đắc Thành Nam Nam Kinh 28/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
29 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ Kinh 16/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
30 Nguyễn Trần Phúc Nguyên Nam Kinh 21/07/2016 Thành phố Hà Nội Xã Phụng Châu Phượng Nghĩa
31 Nguyễn An Nhiên Nữ Kinh 06/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
32 Lưu Hải Phong Nam Kinh 26/06/2016 Tỉnh Vĩnh Phúc Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
33 Nguyễn Minh Phương Nữ Kinh 26/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
34 Điền Minh Quân Nam Kinh 31/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT2 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
35 Hồ Ngọc Quý Nam Kinh 22/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
36 Bùi Thị Như Quỳnh Nữ Kinh 10/03/2016 Tỉnh Nghệ An Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
37 Lê Thanh Tâm Nữ Kinh 26/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
38 Lê Đắc Tân Nam Kinh 23/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
39 Bạch Quang Thắng Nam Kinh 03/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
40 Nguyễn Quang Thắng Nam Kinh 11/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
41 Nguyễn Thu Thảo Nữ Kinh 17/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
42 Nguyễn Gia Phúc Thịnh Nam Kinh 17/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
43 Nguyễn Khánh Thư Nữ Kinh 04/09/2016 Tỉnh Nghệ An Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
44 Trương Anh Thư Nữ Kinh 22/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
45 Nguyễn Thuỳ Trâm Nữ Kinh 09/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
46 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ Kinh 26/10/2016 Thành phố Hà Nội Xã Cự Khê KĐT Thanh Hà (Chung cư HH03E LĐ B2.1)
47 Phan Thanh Trúc Nữ Kinh 28/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
48 Nguyễn Sơn Tùng Nam Kinh 04/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
49 Lê Phương Uyên Nữ Kinh 27/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
50 Nguyễn Hoàng Xuân Vinh Nam Kinh 26/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
51 Nguyễn Tuấn Vũ Nam Kinh 24/02/2016 Tỉnh Nghệ An Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
52 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nữ Kinh 07/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
53 Nguyễn Võ Tuấn Phong Nam Kinh 11/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG     `  
TRƯỜNG TH LÊ TRỌNG TẤN        
_______________________      
               
                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A3  
Năm học: 2022-2023
               
TT Họ và tên Giới tính Dân tộc (Giấy KS) Ngày sinh Nơi sinh Nơi ở hiện nay
Phường/ Xã/ Thị trấn Tổ/ Thôn
1 Lê Trà An Nữ Kinh 04/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
2 Nguyễn Đăng Bảo An Nam Kinh 30/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
3 Đinh Đức Anh Nam Kinh 11/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
4 Nguyễn Hải Anh Nữ Kinh 01/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
5 Nguyễn Ngọc Hà Anh Nữ Kinh 12/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
6 Phạm Thị Hồng Anh Nữ Kinh 08/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
7 Bùi Quốc Bảo Nam Kinh 16/07/2016 Tỉnh Thái Nguyên Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
8 Nguyễn Đức Hùng Cường Nam Kinh 08/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
9 Nguyễn Hữu Cường Nam Kinh 11/05/2016 Tỉnh Nghệ An Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
10 Nguyễn Linh Đan Nữ Kinh 08/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT3 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
11 Nguyễn Hoàng Hải Đăng Nam Kinh 14/09/2016 Tỉnh Nghệ An Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
12 Tạ Quang Diệu Nam Kinh 05/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
13 Nguyễn Vũ Thế Dương Nam Kinh 24/11/2016 Tỉnh Nam Định Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
14 Đỗ Trần Khánh Duy Nam Kinh 31/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
15 Đặng Trà Giang Nữ Kinh 14/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
16 Nguyễn Gia Hân Nữ Kinh 13/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
17 Nguyễn Đăng Hiếu Nam Kinh 23/07/2016 Tỉnh Phú Thọ Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
18 Nguyễn Hữu Huy Hùng Nam Kinh 04/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
19 Trần Mạnh Hùng Nam Kinh 29/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
20 Nguyễn An Hưng Nam Kinh 18/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
21 Đỗ Gia Huy Nam Kinh 21/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT2 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
22 Nguyễn Nam Khánh Nam Kinh 22/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
23 Phạm Quốc Khánh Nam Kinh 19/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
24 Vi Chí Khoa Nam Tày 27/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
25 Lê Bảo Khuê Nam Kinh 25/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
26 Lê Anh Kiên Nam Kinh 24/11/2016 Tỉnh Thanh Hóa Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
27 Đặng Tiến Lâm Nam Kinh 25/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
28 Nguyễn Khánh Lâm Nam Kinh 14/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
29 Trần Tùng Lâm Nam Kinh 27/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
30 Lê Khánh Linh Nữ Kinh 02/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
31 Trịnh Hương Ly Nữ Kinh 08/06/2016 Tỉnh Thanh Hóa Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
32 Lê Đức Nhật Minh Nam Kinh 12/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT2 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
33 Nguyễn Bá Hoàng Minh Nam Kinh 09/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
34 Vũ Bảo Minh Nam Kinh 27/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
35 Phạm Hà My Nữ Kinh 27/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
36 Nguyễn Kim Ngân Nữ Kinh 07/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
37 Lê Chí Nguyên Nam Kinh 18/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
38 Đào Ngọc Quỳnh Nhi Nữ Kinh 24/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 07
39 Đào Nguyên Chấn Phong Nam Kinh 20/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
40 Lâm Phong Nam Kinh 11/05/2016 Tỉnh Nam Định Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
41 Đặng Danh Phú Nam Kinh 09/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
42 Lê Hồng Nhã Phương Nữ Kinh 11/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT2 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
43 Nguyễn Minh Quân Nam Kinh 31/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
44 Lê Minh Quang Nam Kinh 17/02/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Yên Nghĩa Chung cư CT3 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
45 Lê Thanh Sơn Nam Kinh 12/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
46 Bùi Minh Tân Nam Kinh 24/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
47 Đặng Thị Thanh Thảo Nữ Kinh 02/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
48 Đặng Thị Quế Thu Nữ Kinh 10/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
49 Nguyễn Thiên Thuận Nam Kinh 21/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
50 Lê Vân Trang Nữ Kinh 29/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
51 Phạm Huyền Trang Nữ Kinh 10/11/2016 Tỉnh Hải Dương Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
52 Bùi Phạm Lâm Trúc Nữ Kinh 30/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
53 Soái Anh Tuấn Nam Kinh 12/03/2016 Tỉnh Bắc Ninh Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
54 Nguyễn Công Vinh Nam Kinh 14/07/2016 Tỉnh Hải Dương Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
55 Nguyễn Hải Yến Nữ Kinh 22/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT3 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG     `  
TRƯỜNG TH LÊ TRỌNG TẤN        
_______________________      
               
             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A2
Năm học: 2022-2023
               
TT Họ và tên Giới tính Dân tộc (Giấy KS) Ngày sinh Nơi sinh Nơi ở hiện nay
Phường/ Xã/ Thị trấn Tổ/ Thôn
1 Nguyễn Hải An Nam Kinh 13/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
2 Phạm Bảo An Nữ Kinh 20/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Khu B đất dịch vụ
3 Đặng Tùng Anh Nam Kinh 27/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
4 Nguyễn Ngọc Anh Nữ Kinh 08/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
5 Nguyễn Nhật Anh Nam Kinh 03/04/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
6 Lê Gia Bảo Nam Kinh 01/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
7 Lê Ngọc Bảo Nữ Kinh 09/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
8 Nguyễn Hoàng Bảo Nam Kinh 04/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
9 Nguyễn Vượng Bình Nữ Kinh 14/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
10 Phạm Huyền Phương Chi Nữ Kinh 12/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
11 Phan Thảo Chi Nữ Kinh 10/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
12 Đặng Thành Công Nam Kinh 30/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
13 Lê Minh Cường Nam Kinh 13/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
14 Trần Quốc Cường Nam Kinh 30/05/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
15 Cao Ngọc Linh Đan Nữ Kinh 20/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
16 Đỗ Công Đạt Nam Kinh 05/01/2016 Tỉnh Nam Định Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
17 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ Kinh 08/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
18 Phạm Thuỳ Dương Nữ Kinh 23/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Khu B đất dịch vụ
19 Đào Hương Giang Nữ Kinh 21/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
20 Phạm Ngọc Ngân Hà Nữ Kinh 16/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
21 Hồ Quang Hiếu Nam Kinh 09/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
22 Vũ Ngọc Hoa Nữ Kinh 12/08/2016 Tỉnh Hưng Yên Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
23 Trần Lê Yến Hồng Nữ Kinh 20/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Khu C đất dịch vụ
24 Ngô Nguyên Hùng Nam Kinh 22/05/2016 Tỉnh Nam Định Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
25 Hồ Văn Huy Nam Kinh 24/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
26 Phạm Quang Huy Nam Kinh 21/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
27 Đỗ Khánh Huyền Nữ Kinh 13/08/2016 Tỉnh Nam Định Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
28 Vi Phúc Khang Nam Kinh 02/06/2016 Tỉnh Lạng Sơn Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
29 Hoàng Nguyễn Bảo Khánh Nam Kinh 19/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
30 Lê Ngân Khánh Nữ Kinh 29/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
31 Phạm Đào Gia Khánh Nam Kinh 26/05/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
32 Lê Hồng Kiên Nam Kinh 30/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
33 Đoàn Tùng Lâm Nam Kinh 15/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
34 Lê Đắc Lâm Nam Kinh 18/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
35 Đặng Thị Thu Lan Nữ Kinh 26/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
36 Đào Khánh Linh Nữ Kinh 29/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
37 Nguyễn Nga Linh Nữ Kinh 27/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
38 Bùi Quang Minh Nam Kinh 04/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
39 Phạm Đức Minh Nam Kinh 23/01/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
40 Nguyễn Việt Dũng Nam Kinh 30/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT3 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
41 Phùng Tuệ Minh Nữ Kinh 24/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
42 Vũ Nhật Minh Nam Kinh 15/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
43 Nguyễn Duy Trung Nghĩa Nam Kinh 04/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
44 Phạm Lê Minh Ngọc Nữ Kinh 17/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
45 Hồ Hải Phong Nam Kinh 16/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
46 Lê Hải Phong Nam Kinh 22/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
47 Hoàng Diễm Phương Nữ Kinh 16/03/2016 Tỉnh Ninh Bình Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
48 Nguyễn Hà Phương Nữ Kinh 22/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
49 Phạm Minh Quân Nam Kinh 20/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
50 Hồ Minh Sơn Nam Kinh 26/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
51 Nguyễn Bình Thuận Nam Kinh 30/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
52 Lê Kiều Trang Nữ Kinh 03/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
53 Đinh Minh Triết Nam Kinh 13/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
54 Kiều Mạnh Tùng Nam Kinh 09/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
55 Đào Phương Vy Nữ Kinh 01/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
56 Vũ Hải Yến Nữ Kinh 02/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG     `  
TRƯỜNG TH LÊ TRỌNG TẤN        
_______________________      
               
             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A1
Năm học: 2022-2023
               
TT Họ và tên Giới tính Dân tộc (Giấy KS) Ngày sinh Nơi sinh Nơi ở hiện nay
Phường/ Xã/ Thị trấn Tổ/ Thôn
1 Lê Bảo An Nam Kinh 05/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
2 Ngô Thiên An Nữ Kinh 23/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
3 Nguyễn Bảo An Nữ Kinh 25/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
4 Lê Minh Phương Anh Nữ Kinh 29/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
5 Nguyễn Mai Huyền Anh Nữ Kinh 02/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
6 Nguyễn Tiến Duy Anh Nam Kinh 29/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Khu A đất dịch vụ
7 Trần Quỳnh Anh Nữ Kinh 30/03/2016 Tỉnh Nam Định Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
8 Nguyễn Thái Bảo Nam Kinh 03/01/2016 Tỉnh Hà Nam Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
9 Đào Mai Ngọc Bích Nữ Kinh 06/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
10 Trần Ngọc Bích Nữ Kinh 15/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT3 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
11 Vũ Thanh Bình Nữ Kinh 18/08/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
12 Hoàng Mạnh Cường Nam Kinh 10/10/2016 Tỉnh Hà Nam Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
13 Nguyễn Minh Cường Nam Kinh 01/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
14 Lê Đình Dũng Nam Kinh 30/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
15 Nguyễn Lê Thái Hà Nữ Nùng 27/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
16 Lê Bá Hải Nam Kinh 14/12/2016 Tỉnh Nam Định Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
17 Phạm Bùi Gia Hân Nữ Kinh 28/03/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Yên Nghĩa Chung cư CT3 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
18 Trần Minh Hằng Nữ Kinh 22/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
19 Trần Minh Hạnh Nữ Kinh 22/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
20 Tống Mạnh Hùng Nam Kinh 09/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
21 Lê Phúc Hưng Nam Kinh 21/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
22 Nguyễn Thu Huyền Nữ Kinh 05/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
23 Nguyễn Bá Đăng khoa Nam Kinh 09/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
24 Nguyễn Tùng Lâm Nam Kinh 05/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
25 Nguyễn Tùng Lâm Nam Kinh 01/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
26 Nguyễn Thiện Minh Nam Kinh 27/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
27 Phạm Nhật Minh Nam Kinh 19/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
28 Lê Hà My Nữ Kinh 08/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
29 Trần Thị Hà My Nữ Kinh 23/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
30 Đỗ Huy Nam Nam Kinh 31/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT3 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
31 Nguyễn Kim Ngân Nữ Kinh 10/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
32 Nguyễn Duy Ngọc Nam Kinh 31/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
33 Nguyễn Khôi Nguyên Nam Kinh 20/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT2 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
34 Phạm Minh Minh Nam Kinh 20/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT3 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
35 Phạm Minh Phúc Nam Kinh 23/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
36 Nguyễn Mai Phương Nữ Kinh 04/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
37 Phạm Nhã Phương Nữ Kinh 18/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Chung cư CT1 (Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô )
38 Nguyễn Thọ Minh Quân Nam Kinh 27/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
39 Đinh Nhật Quang Nam Kinh 29/06/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Phú La Tổ dân phố 10
40 Nguyễn Đặng Thái Sơn Nam Kinh 26/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 17
41 Nguyễn Thành Sơn Nam Kinh 28/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
42 Lê Thị Phương Thảo Nữ Kinh 19/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
43 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ Kinh 10/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 03
44 Lê Diễm Thư Nữ Kinh 01/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
45 Trịnh Lê Minh Thư Nữ Kinh 29/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 01
46 Trần Bảo Trâm Nữ Kinh 28/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 05
47 Nguyễn Phúc Minh Trí Nam Kinh 06/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
48 Lê Dức Tùng Nam Kinh 19/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
49 Nguyễn Xuân Tùng Nam Kinh 15/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 04
50 Đặng Phương Uyên Nữ Kinh 23/07/2016 Thành phố Hồ Chí Minh Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
51 Lê Quang Vinh Nam Kinh 30/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 06
52 Đặng Hải Yến Nữ Kinh 11/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ dân phố 02
53 Trần Ánh Dương Nữ Kinh 02/6/2016 Thành phố Hà Nội Phường Yên Nghĩa Tổ DP 3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay125
  • Tháng hiện tại13,373
  • Tổng lượt truy cập1,103,707

Hoạt động nhà trường  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây