Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2016-2017 đã đăng ký trực tuyến

Thứ năm - 30/06/2016 21:46
Mã đăng ký tuyển sinh Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Địa chỉ thường trú Đối tượng tuyển sinh Ngày đăng ký
AR20160619061653 Lê Tiến Thuận Nam 3/22/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/19/2016 16:05
AR20160619059121 Vũ Minh Long Nam 6/19/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/19/2016 9:43
AR20160619058229 Phạm Ngọc Diệp Nữ 6/25/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/19/2016 8:45
AR20160619058185 Lê Minh Hùng Nam 6/16/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/19/2016 8:43
AR20160619058089 Lê Thu Ngân Nữ 8/30/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/19/2016 8:38
AR20160618055705 Lê Đặng Quang Huy Nam 4/20/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 18:33
AR20160618053972 Lê Hoàng Bách Nam 10/26/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 16:06
AR20160618053157 Trịnh Hải Đăng Nam 7/20/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 15:25
AR20160618052963 Nguyễn Đức Việt Nam 10/31/2010 Tổ dân phố 04, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội DT1 6/18/2016 15:11
AR20160618052249 Đặng Hồng Anh Nữ 1/4/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 13:54
AR20160618048488 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 10/21/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 9:16
AR20160618047379 Lê Tuấn Cường Nam 11/28/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 8:43
AR20160618047231 Nguyễn Diệu Chi Nữ 9/19/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 8:40
AR20160618046868 Lê Minh Khang Nam 8/27/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 8:28
AR20160618045303 Lê Anh Thư Nữ 2/17/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/18/2016 1:10
AR20160617044013 Nguyễn Tiến Đạt Nam 2/7/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 21:40
AR20160617043177 Nguyễn Hà Trang Nữ 6/19/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 20:46
AR20160617041467 Lê Thị Minh Anh Nữ 1/14/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 17:17
AR20160617041446 Nguyễn Gia Bảo Nam 7/8/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 17:15
AR20160617041170 Nguyễn Đức Gia Huy Nam 8/26/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 17:00
AR20160617040664 Lê Hà Ngọc Diệp Nữ 11/5/2010 Tổ dân phố 01, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 16:37
AR20160617039564 Lê Yến Nhi Nữ 12/12/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 16:06
AR20160617039625 Nguyễn Lê Sang Lâm Nam 5/24/2010 Tổ dân phố 04, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 16:03
AR20160617038815 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 7/29/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 15:45
AR20160617038321 Lê Đình Tuấn Thịnh Nam 7/15/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 15:28
AR20160617038182 Nguyễn Đăng Khoa Nam 11/21/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 15:24
AR20160617037968 Đặng Kỷ Vân Nữ 4/10/2010 số 10 ,Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa, Hà Đông,Hà Nội DT1 6/17/2016 15:15
AR20160617036833 Đoàn Lê Khánh Linh Nữ 9/25/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 14:34
AR20160617036805 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 1/21/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 14:34
AR20160617036410 Nguyễn Trường Phong Nam 6/18/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 14:13
AR20160617036351 Phùng Duy Khánh Nam 3/12/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 14:08
AR20160617036309 Lê Gia Bảo Nam 1/17/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 14:04
AR20160617036095 Nguyễn Thành Trung Nam 9/21/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 13:42
AR20160617034735 Nguyễn Thùy Linh Nữ 11/30/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 11:40
AR20160617033777 Lê Anh Kiệt Nam 6/20/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 10:55
AR20160617033637 Trần Nhật Minh Nam 3/14/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 10:51
AR20160617033052 Lê Đình Duy Nam 9/10/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 10:36
AR20160617032807 Lê Văn Quân Nam 6/8/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 10:29
AR20160617032375 Lê Đình Phong Nam 5/15/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 10:19
AR20160617031868 Nguyễn Bá Trọng Tài Nam 2/23/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 10:09
AR20160617031015 Nguyễn Khắc Long Nam 7/20/2010 Tổ dân phố 05, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:54
AR20160617031009 Nguyễn Kiều Vân Nữ 1/1/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:54
AR20160617030620 Nguyễn Linh Chi Nữ 10/11/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:47
AR20160617029993 Nguyễn Đặng Ngọc Anh Nữ 5/19/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:36
AR20160617029735 Đàm Gia Bảo Nam 8/4/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:33
AR20160617029325 Lê Đức Anh Nam 8/14/2010 Tổ dân phố 01, Yên Nghĩa, Hà Đông,  Hà Nội DT1 6/17/2016 9:24
AR20160617029184 Nguyễn Thị Trà My Nữ 2/4/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:21
AR20160617029077 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 10/12/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:19
AR20160617028855 Nguyễn Lan Hương Nữ 2/8/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:14
AR20160617028667 Lê Đình Trung Nam 2/28/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:09
AR20160617028572 Lê Tú Trinh Nữ 8/8/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:06
AR20160617028339 Lê Văn Bảo Khang Nam 2/24/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 9:02
AR20160617027584 Lê Thái Phát Nam 4/10/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 8:41
AR20160617026864 Đặng Như Đại Nam 2/16/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 7:48
AR20160617026163 Lê Hoàng Hải Nam 4/20/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/17/2016 7:10
AR20160616022246 Nguyễn Quốc Nguyên Nam 3/5/2010 số 19,Tổ dân phố 17,Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội DT1 6/16/2016 21:19
AR20160616021775 Vy Lê Ngọc Anh Nữ 9/7/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 21:06
AR20160616021757 Vũ Sơn Tùng Nam 8/19/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 21:05
AR20160616021746 Lê Thu Ngọc Nữ 4/13/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 21:05
AR20160616021711 Lê Anh Tú Nam 10/30/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 21:03
AR20160616021296 Bùi Đức Huy Nam 5/7/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 20:50
AR20160616020124 Nguyễn Hà Tùng Nam 2/25/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 20:13
AR20160616017484 Nguyễn Duy Bảo Long Nam 10/11/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 17:58
AR20160616016844 Nguyễn Long Thành Nam 10/1/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 17:31
AR20160616016800 Lê Quang Khải Nam 8/3/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 17:30
AR20160616016610 Nguyễn Duy Đăng Khôi Nam 12/28/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 17:23
AR20160616016254 Lê Anh Đức Nam 7/20/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 17:13
AR20160616016380 Nguyễn Chính Tài Nam 1/30/2010 Tổ dân phố 02, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 17:13
AR20160616015062 Bùi Nguyễn Khánh Hà Nữ 5/13/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 16:45
AR20160616015159 Lê Đức Anh Nam 2/3/2010 Tổ dân phố 03, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 16:43
AR20160616014947 Nguyễn Mai Phương Linh Nữ 10/28/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 16:43
AR20160616014770 Lê Minh Tuấn Nam 9/20/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 16:40
AR20160616014651 Nguyễn Đức Hoàng Lâm Nam 11/12/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 16:37
AR20160616014426 Lê Tuấn Anh Nam 2/3/2010 Tổ dân phố 03, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 16:28
AR20160616013463 Nguyễn Nhật Minh Nam 7/19/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 15:30
AR20160616013337 Lê Phương Linh Nữ 5/30/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 15:23
AR20160616013239 Lê Đắc Cường Nam 1/1/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 15:18
AR20160616013094 Lê Đình Trung Nam 12/22/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 15:06
AR20160616011555 Lê Đắc Hiếu Thuận Nam 1/17/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 13:34
AR20160616011441 Lê Kỳ Danh Nam 4/22/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 13:32
AR20160616010655 Đặng Minh Huy Nam 11/12/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 13:08
AR20160616009574 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 8/28/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 12:32
AR20160616008865 Lê Anh Dương Nam 12/19/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 12:11
AR20160616008780 Nguyễn Bá Quốc Cường Nam 6/4/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 12:08
AR20160616008299 Lê Nguyễn Trường Anh Nam 7/17/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 11:50
AR20160616006857 Cấn Hồ Ngọc Linh Nữ 7/24/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 11:13
AR20160616006355 Đặng Tuấn Khôi Nam 4/27/2010 Tổ dân phố 03, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 10:57
AR20160616004808 Nguyễn Thị Trà My Nữ 12/20/2010 Tổ dân phố 01, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 10:15
AR20160616004692 Nguyễn Văn Nam Nam 9/2/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 10:10
AR20160616003483 Hồ Minh Tiến Nam 1/19/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 9:33
AR20160616003169 Nguyễn Hương Giang Nữ 9/9/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 9:24
AR20160616003025 Lê Trà My Nữ 1/27/2010 Tổ dân phố 03,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 9:21
AR20160616002400 Bùi Anh Tú Nam 1/1/2010 Tổ dân phố 05,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 9:02
AR20160616002246 Trần Quốc Hào Nam 2/25/2010 Tổ dân phố 01,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 8:57
AR20160616001532 Lê Thị Thu Nữ 10/9/2010 Tổ dân phố 04,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 8:28
AR20160616001258 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 12/15/2010 Tổ dân phố 04, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 8:16
AR20160616000991 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 5/5/2010 Tổ dân phố 06,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT1 6/16/2016 8:10
AR20160616011080 Hoàng Đăng Giang Nam 9/29/2010 Tổ dân phố 02,Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT2 6/16/2016 13:19
AR20160618045991 Nguyễn Lê Tâm Như Nữ 3/29/2010 Tổ dân phố An Thái,Đại Mỗ,Nam Từ Liêm, Hà Nội DT3 6/18/2016 7:52
AR20160617032497 Trần Ngọc Thái Hà Nữ 6/2/2010 Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội DT3 6/17/2016 10:22
AR20160616023287 Trần Minh Đức Nam 7/30/2010 Thôn Mỹ Lâm,Hòa Lâm,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội DT3 6/16/2016 21:53
AR20160616017329 Nguyễn Tuấn Anh Nam 5/27/2010 Đại Đồng - Đại Thượng - Tiên Du - Bắc Ninh DT3 6/16/2016 17:50
AR20160616017131 Nguyễn Văn Kiên Nam 9/6/2010 Đội 5,Quảng Bị,Huyện Chương Mỹ,TP. Hà Nội DT3 6/16/2016 17:41
AR20160616016048 Nguyễn Linh Trang Nữ 6/16/2010 Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình DT3 6/16/2016 17:04
AR20160616010629 Nguyễn Thanh Hà Nam 8/31/2010 An Lão - Thanh Khê - Thanh Hà - Hải Dương DT3 6/16/2016 13:07
AR20160616004252 Phạm Khánh Hòa Nam 6/4/2010 Thôn Đồng xung,Đồng Tân,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội DT3 6/16/2016 9:59
AR20160616002571 Nguyễn Tuấn Anh Nam 12/11/2010 Thôn Cổ Hạ,Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội DT3 6/16/2016 9:05
AR20160616001310 Phùng Hoàng Linh Nữ 9/17/2010 Tiểu khu Phú Thịnh, Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội DT3 6/16/2016 8:15
108  

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây